Hofke Van Thys

di 17.03.20: update


Bericht aan de ouders.

Op wereldschaal kennen we een ongekende gezondheidscrisis. Het vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen. Moedige beslissingen dringen zich op. Het is een onwezenlijke tijd. Als school wensen we mee de rust te bewaren en onze taak ter harte nemen: mee zorg dragen voor de ons toevertrouwde kinderen, op school en thuis.

De opgegeven taken zijn per leerjaar te vinden op de website. Ze hebben tot doel de kinderen oefenkansen te geven voor de reeds aangeboden leerstof. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden.

Mogen we aan u als ouder vragen erop toe te zien dat je zoon of dochter de opgaven tot en goed einde brengt? Volgende week maandag 23/3 voorzien we in een update? Er wordt dan voor elk leerjaar in een ander aanbod voorzien. Alvast dank.

Het is aangewezen thuis afspraken te maken met de gezinsleden. Dit kan door het opstellen van een dagschema waarop  verschillende oefen-, (voor)lees-, praat- en ontspanningsmomenten vermeld staan. Natuurlijk kunnen allerlei beloningselementen uw kind extra stimuleren om zo de dag zinvol door te brengen.

Samen slaan we ons erdoor!

Succes.